Символиката на знамената

Научи ли всичко за знамената?