Какво символизира знамето на Чад?

Знамето на Чад

Знамето на Чад Синята ивица представлява небе, надежда, селското стопанство и водите в южната част на Чад.
Жълтата ивица символизира слънцето и пустинята в северната част на Чад.
Червената ивица означава напредък, единство и саможертва.