Какво символизира знамето на Бенин?

Знамето на Бенин

Знамето на Бенин Зеленото символизира надеждата и възраждането.
Жълтото се отнася за богатство.
Червеното показва смелост.