Какво символизира знамето на Австралия?

Знамето на Австралия

Знамето на Австралия Бялото означава мир и честност.
Синьото представлява бдителност, истина и лоялност, постоянство и справедливост.
Червеното се отнася за издръжливост, храброст, сила и доблест.