Какво символизира знамето на Мавриций?

Знамето на Мавриций

Знамето на Мавриций Червеният цвят представлява кръвопролитията по време на робство, колонизация и борбата за свобода и независимост.
Синият цвят символизира Индийския океан, обграждащ острова.
Жълтият цвят символизира новата светлина на независимост, грееща над острова и златното слънце.
Зеленият цвят представлява пищна растителност на Мавриций.