Какво символизира знамето на Американска Самоа?

Знамето на Американска Самоа

Знамето на Американска Самоа Американският орел символизира силата.
Цветовете на знамето са смесица от тези на Самоа и САЩ.