Какво символизира знамето на Кувейт?

Знамето на Кувейт

Знамето на Кувейт Зеленият цвят представлява плодородната земя на Кувейт, просперитета и исляма, тъй като се смята, че е любим цвят на пророка Мохамед.
Черният цвят показва поражението на враговете от Кувейт.
Белият цвят символизира чистота на делата в Кувейт.
Червеният цвят символизира кръвта на враговете на Кувейт и смелостта на войниците на Кувейт.